“HND, NCC, abe ျပီးရင္ ဘယ္တကၠသိုလ္ေတြမွာဆက္ျပီးေလ႕လာၾကမလဲ” (ရန္ကုန္- မတ္လ ၁၁) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ျမန္မာနုိင္ငံမွ HND, NCC, Abe လက္မွတ္ရျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အဂၤလန္ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကိုအခ်ိန္တိုအတြင္းတိုက္ရုိက္တက္ေရာက္သင္ယူုနုိင္ဖုိ႕ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို Kaplan Higher Education AcademySingapore မွေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ -❑ အသက္္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာအတြက္ Business အျပင္အျခားေရြးခ်ယ္နုိင္သည္႔ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား❑ နုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားကိုတက္ေရာက္ရန္ HND, NCC, abe သင္ယူထား ေသာျမန္မာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္႕ပညာေရးဆုိင္ ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား❑ HND ျပီးထားတဲ႕ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္တုိအတြင္း တုိက္ရိုက္ရယူနုိင္သည္႔အဂၤလန္ ထိ္ပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားရဲ႕ Single/ Double ဘြဲ႕မ်ားအေၾကာင္း❑ စင္ကာပူမွတစ္ဆင္႔ သင္ယူနုိင္မည္႔ အဂၤလန္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။.ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■❑ ေန႔ရက္ - မတ္လ (၁၁) ၊ စေနေန႕။❑ အခ်ိန္ - ေန႔လည္ (၂) နာရီမွ (၄) နာရီထိ❑ ေနရာ - Eureka Room, Novotel Hotel မွာေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။.CROWN Education (Yangon)အမွတ္(၂၇ဝ)၊ေျမညီထပ္၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း ၊ဝ၁ - ၅၂၇-၈၃၈ ၊ဝ၉- ၉၇၇-၉၇၇-၂၀၀၀၉-၇၃၂-၇၃၂-၇၇ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုုင္ပါသည္၊၊.CROWN Education (Mandalay)အခန္း၊ (၁၁၉)၊ Hotel Mandalay၊အမွတ္ ၆၅၂၊၇၈ လမ္း၊ ၃၇ လမ္းႏွင္႔ ၃၈ လမ္းၾကား၊ဖုန္း ၀၉ ၇၃၀ ၄၀ ၆၈၈၊၀၉ ၄၅၀ ၂၀၀ ၀၈၀ဝ၂-၇၁၅၈၂ ၊ လိုင္းခြဲ ၁၁၉ တို႔တြင္ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။